Miljö

För Nores och våra medlemmar är miljön en väldigt viktig faktor. Därför kräver vi att alla våra leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil. Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete för att minska avfallsmängden, luftföroreningarna, energiförbrukningen och vattenförbrukningen. Nores administrationen är certifierad med Miljöfyrtorn.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverantörskrav

Leverantören skall organisera och driva sin verksamhet så att existerande och framtida nationella och/eller internationella miljökrav tillfredsställs.

Leverantören skall på uppfordran framvisa dokumentation på verksamhetens miljöarbete. Alla varor skall vara märkta i enighet med Svenska och internationella miljöbestämmelser.

Leverantören måste följa Nores leverantörkrav

Leverantören skall även vara medlem i returordningen FTI. 

Svanen

www.svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. EU-Blomman är Europas gemensamma miljömärkning. Båda är frivilliga, positiva märkningar av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

Många av Nores medlemmar är Svanenmärkta varför Svanen är en viktig faktor när föreningen tecknar avtal med leverantörer.