Tid
Arrangemang
Plats
2021-04-27

Webbutbildning inventering Buy at Nores 27 April

Tisdag 27 April kl 10:00 håller vi ett webbinar för dig som känner att du behöver lite mer kunskap om Buy at Nores inventeringsmodul. Så om du eller någon av dina kollegor missade den tidigare, så har ni en ny möjlighet här!

Lãs mer
Webbutbildning på Teams
Buy at Nores,
I dag

Välkommen till årsstämma i Nores SA

20 April kl 10:00 I år önskar vi alla andelsägare varmt välkomna till en digital årsstämma i Nores. Vi berättar hur det gånga året har sett ut i Nores med bl.a. styrelsens årsberättelse. Datum: 20 April 2021 Tidspunkt: 10:00 Plats: Digitalt på Zoom

Lãs mer
Digitalt på Zoom
,