Välkommen till årsstämma i Nores SA

20 April kl 10:00 I år önskar vi alla andelsägare varmt välkomna till en digital årsstämma i Nores. Vi berättar hur det gånga året har sett ut i Nores med bl.a. styrelsens årsberättelse. Datum: 20 April 2021 Tidspunkt: 10:00 Plats: Digitalt på Zoom

Anmäl er til inger@nores.no 

Tid

I dag

Plats

Digitalt på Zoom