Integritetspolicy Nores SA

Läs vår integritetspolicy här

Dina rättigheter
Du kan när som helst få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och har rätt att be oss ändra och /eller radera uppgifter om dig, detta förutsatt att vi inte är skyldiga att hålla dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invändning mot behandling och hävda rätten till dataportabilitet. Du har rätt att återkalla de samtycken du har gett oss. För att tag del av de personuppgifter som vi har lagrat om dig, skicka oss ett mail på nores@nores.no eller skicka ett brev till adressen nedan.

Ändringar i policyn
Om vi ändrar något i vår policy lägger vi in den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att regelbundet granska uttalandet. Om större förändringar uppstår kommer du att bli underrättad om detta.

För frågor, kontakta oss på:
Nores SA
Drammensveien 127
0277 Oslo
nores@nores.no
+47 22 12 10 70

Läs vår integritetspolicy här