Solvatten projektrapport

I flera år har företagen i Nores bidragit till att människor får tillgång rent och varmt vatten.

I flera år har företagen i Nores bidragit till att människor får tillgång rent och varmt vatten. Under 2018 medverkade Nores medlemmar till att vi kunde skicka 1600 Solvatten till Kenya. I Kenya distribueras Solvatten både till hushåll och skolor. Om barnen bara har tillgång till rent vatten hemma och inte i skolan kommer man bara åt halva problemet. En undersökning som PLAN genomförde visade att endast 5 av 72 skolor hade tillgång till rent vatten innan Solvatten introducerades. Tack vare de 1600 Solvatten som ni bidrog till under förra året har 800 hushåll och 53 skolor fått tillgång till rent och varmt vatten. Nedan kan ni läsa om de positiva effekterna ert stöd har bidragit till. 

Solvatten projektrapport 2018-2019