Allt börjar med rent vatten - Solvatten!

Solvatten och Nores projektrapport för samarbetet under 2017

Solvatten är en innovativ och hållbar lösning som renar och värmer vatten med hjälp av solens UV strålar. Produkten förbättrar idag ca 300 000 människors liv och hälsa på fler än 40 platser ivärlden. Användare drabbas inte längre av vattenburna sjukdomar och beroendet av vedbränsle frånskogen för att koka och värma vatten minskar. Träden får stå kvar och förnyelsebar energi blirtillgängligt på ett nytt och enkelt sätt. Ett minskat behov att elda innebär också bättre luftkvalitet. Människors möjligheter att arbeta och ta hand om barnen förbättras eftersom tid frigörs.

NORES och Solvatten har under flera år samarbetat med syfte att göra livet bättre för familjer somlever utan rent vatten bl.a på landsbygden i Kenya. Totalt har Nores engagemang bidragit till att 24.300 människor har fått ett bättre liv. Under 2017 har samarbetet nått 1.400 familjer med barnunder 5 år. Resultatet är förbättrade livsvillkor för ca 7.800 människor. Projektet genomförs isamarbete med hjälporganisationen International Aid Service (IAS). IAS finns i 10 länder och destödjer långsiktiga utvecklingsprojekt inom sektorer så som vatten och sjukvård. Samarbetet bidrarpå ett konkret sätt till att människor får ett bättre liv.

Solvatten tackar Nores, medlemmar och leverantörer för ett lyckat samarbete under 2017!
För frågor om projektet eller fördjupat samarbete, kontakta oss!

Här kan du läsa Solvatten och Nores projektrapport för 2017.