Solvatten i samarbete med Nores

Genomförande och partnerskap – en förutsättning för hållbar utveckling

PROJEKTRAPPORT Januari 2022 Solvatten i samarbete med Nores

Agenda 2030 och de globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling ur ett ekonomisk, socialt och miljömässigt perspektiv. Solvatten har en direkt påverkan på alla 17 globala mål i Agenda 2030. För att uppnå målen om en hållbar utveckling krävs ett samarbete mellan regeringar, den privata sektorn och det civila samhället.
Mål 17 (Genomförande och partnerskap) är med andra ord en grundläggande förutsättning för att Solvatten ska nå de mest utsatta familjerna och kunna främja gynnsamma villkor för alla människor. Tack vare partnerskapet mellan Solvatten och Nores har vi kunnat förse flera familjer i Uganda med rent och varmt vatten i hemmet. Under livscykeln av dessa Solvatten kommer familjerna spara pengar i minskade sjukvårdskostnader och flera hektar skog räddas från avverkning. En donation till Solvatten är ett konkret sätt att bidra till en hållbar utveckling för alla.

Solens goda kraft
Solvatten är en innovativ lösning som använder solens energi för att både rena och värma vatten. Solvatten finns idag i över 40 länder med nära 500 000 användare.
Några av fördelarna:
• Solvatten oskadliggör bakterier, virus och parasiter som kan orsaka svåra diarrésjukdomar som tyfoid eller kolera samt minskar spridningen av olika hygienrelaterade sjukdomar. Tillgången till rent, varmt vatten har goda effekter på både barn och vuxnas hälsa.
• Hälsofördelarna, den tid och pengarna som sparas med Solvatten ger fler barn möjlighet att gå i skolan.
• En Solvatten beräknas förse en familj med rent och varmt vatten, i 7–10 år, vilket har en livsavgörande betydelse för barn under fem år eftersom risken är störst att drabbas av dödliga sjukdomar då

PROJEKTRAPPORT Januari 2022 Solvatten i samarbete med Nores