Kompetensgruppen

Kompetensgruppen är ett rådgivande organ med representanter från Nores medlemmar och spelar en viktig roll för utvecklingen av organisationen. Gruppen arbetar bland annat med leverantörsevaluering, kvalitetsuppföljning, förberedelser inför upphandlingar och feedback om trender i marknanden.

Kompetensgruppen har idag följande sammansättning:

Inga-Lena Eriksson - Färna Herrgård 
inga-lena.eriksson@fernaherrgard.se

Joost Van Der Meijs - Grand Hotell Stockholm
joost.vandermeijs@grandhotel.se

Martin Hansen - Grand Hotell, Lund martin.hansen@grandilund.se

Sofie Ringstål - First Hotel G 
sofie.ringstal@firsthotels.se

Louise Hallquist - Sigtunahöjden
louise.hallquist@sigtunahojden.se

Svante Forslund - Riverton Hotel svante.forslund@riverton.se

Jonas Espefors - Salt & Sill
jonas@saltosill.se

Önskar du mer information om kompetensgruppen eller är intresserad av att bli en del av den så ta kontakt med  christian@nores.no