Samhällsansvar

För Nores och våra medlemmar är miljön en väldigt viktig faktor. Därför kräver vi att alla våra leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil. Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete för att minska avfallsmängden, luftföroreningarna, energiförbrukningen och vattenförbrukningen. Nores kontor är certifierad med Miljöfyrtorn.

Sedan 2012 har företagen i Nores gjort gemensam sak i att distribuera Solvatten till människor som lever utan rent vatten. Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverantörskrav

Leverantören skall organisera och driva sin verksamhet så att existerande och framtida nationella och/eller internationella miljökrav tillfredsställs.

Leverantören skall på uppfordran framvisa dokumentation på verksamhetens miljöarbete. Alla varor skall vara märkta i enighet med Svenska och internationella miljöbestämmelser.

Leverantören måste följa Nores leverantörkrav

Leverantören skall även vara medlem i returordningen FTI. 

Nätverket Hållbara Restauranger

Nätverket Hållbara Restauranger jobbar med hållbarhet och miljö inom restaurangnäringen och är etablerat i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Hållbara Restaurangers vision är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation och Ekonomi.

Nores medlemmar får tillgång till ett specialavtal med Nätverket Hållbara Restauranger. 

De restauranger som deltar i upplägget får:

 • Medlemskap i nätverket.
 • Delta i lokala nätverksträffar.
 • Tillgång till verktygslådan kring hållbarhet som nätverket tagit fram.
 • Tillgång till webbplattformen som worldfavor tagit fram för att göra en nulägesanalys.
 • Synas på nätverkets sociala medier och hemsida.
 • 4 workshops med olika teman kring hållbarhet under det första året som man deltar.

Nores medlemmar får nu tillgång till ett specialavtal med Nätverket Hållbara Restauranger. För mer information om avtalet ta kontakt med Nores och se Hållbara Restaurangers hemsida.

Solvatten

Sedan 2012 har Nores och företagen i Nores tilsammans distribuerat Solvatten till människor som lever utan rent vatten. 

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus. Den rymmer 10 liter och är portabel och lätt att använda.

Genom att samarbeta med lokala hälsomyndigheter och hjälporganisationer når Solvattenbehållarna fram till människor som lever utan rent vatten på platser som t.ex Uganda och Kenya. 

För varje Solvattendunk så får en familj på 5-6 personer möjlighet att på egen hand rena sitt vatten.


Vattenrenaren Solvatten

 • Rent, varmt vatten (upp till 75°C)
 • En indikator visar när vattnet är rent
 • Ger upp till 40 liter per dag
 • Enkel att sköta och ta med
 • Inga filter som behöver bytas, inga batterier eller tillsatser behövs
 • Håller länge, (7-10 år)

https://solvatten.org/

Factlines

Digital uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete/ samhällsansvar. 
Factlines rapport innehåller

 • Efterlevelse av principerna i FN´s Global Compact
 • Människorättigheter
 • Arbetsförhållande
 • Miljö
 • Korruption
 • Certifieringar och miljömärken när det gäller matsäkerhet och samhällsansvar (Iso 14001, Svanen, Miljöfyrtårn)

Ta kontakt med er inköpsrådgivare om ni vill ha ett ex av rapporten.

Bekräftelse för uppföljning av leverantörskedjan 2020.