Samhällsansvar

 Nores och våra medlemmar arbetar kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete. Vi kräver att alla våra leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil. Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete för att minska avfallsmängden, luftföroreningarna, energiförbrukningen och vattenförbrukningen. Nores kontor är certifierad med Miljöfyrtorn.

Verktyg för vårt gemensamma hållbarhetsarbete
Nores har avtal med partners som våra medlemmar kan använda som hjälpmedel i vårt gemensamma hållbarhetsarbete.

 

 

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverantörskrav

Leverantören skall organisera och driva sin verksamhet så att existerande och framtida nationella och/eller internationella miljökrav tillfredsställs.

Leverantören skall på uppfordran framvisa dokumentation på verksamhetens miljöarbete. Alla varor skall vara märkta i enighet med Svenska och internationella miljöbestämmelser.

Leverantören måste följa Nores leverantörkrav

Leverantören skall även vara medlem i returordningen FTI. 

Factlines

Digital uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete/ samhällsansvar. 
Factlines rapport innehåller
-Efterlevelse av principerna i FN´s Global Compact. 
- Människorättigheter
- Arbetsförhålland
- Miljö
- Korruption
- Certifieringar och miljömärken när det gäller matsäkerhet och samhällsansvar (Iso 14001, Svanen, Krav)

Ta kontakt med er inköpsrådgivare om ni vill ha ett ex av rapporten.

Bekräftelse för uppföljning av leverantörskedjan 2021.

www.factlines.com/no

Nätverket Hållbara Restauranger

Nätverket Hållbara Restauranger jobbar med hållbarhet och miljö inom restaurangnäringen. Hållbara Restaurangers vision är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation och Ekonomi.

De restauranger som deltar får:
- Delta i lokala nätverksträffar.
- Tillgång till verktygslådan kring hållbarhet.
- Tillgång till webbplattformen som worldfavor tagit fram för att göra en nulägesanalys.
- Synas på nätverkets sociala medier och hemsida.
- 4 workshops med olika teman kring hållbarhet under det första året som man deltar.

Nores medlemmar får tillgång till ett specialavtal med Nätverket Hållbara Restauranger. För mer information om avtalet ta kontakt med Nores och se Hållbara Restaurangers hemsida.

Generation Waste

Generation Waste är ett företag med bra verktyg för att minska matsvinnet. 
Vi har ingått ett samarbetsavtal med Generation Waste som ger er medlemmar 10% rabatt på molntjänst och uppstartspaket. 

Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg har använt Generation Waste under ett år nu. Kökchef David Sjölander säger:
"Fördelen är att man kan se vilken typ av mat som slängs. Om det är beredningssvinn eller från gästernas tallrik eller buffé rester som slängs. Inspirationen som man får ifrån G.W om hur man tar hand om mat är fantastisk. Här har vi fått lära oss mycket av Daniel! Det är inte bara tipps och knep utan faktiska rutiner som vi klarar av att använda oss av i köket. Bara att kockar och serveringspersonalen får förståelse för hur mycket mat som slängs i kilo, så minskar matsvinnet automatiskt vilket är magi!"

https://www.generationwaste.se/

Solvatten

Sedan 2012 har Nores och företagen i Nores tilsammans distribuerat Solvatten till människor som lever utan rent vatten. 

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus. Den rymmer 10 liter och är portabel och lätt att använda.

Genom att samarbeta med lokala hälsomyndigheter och hjälporganisationer når Solvattenbehållarna fram till människor som lever utan rent vatten på platser som t.ex Uganda och Kenya. 

För varje Solvattendunk så får en familj på 5-6 personer möjlighet att på egen hand rena sitt vatten.

https://solvatten.org/