Samhällsansvar

För Nores och våra medlemmar är miljön en väldigt viktig faktor. Därför kräver vi att alla våra leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil. Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete för att minska avfallsmängden, luftföroreningarna, energiförbrukningen och vattenförbrukningen. Nores administrationen är certifierad med Miljöfyrtorn.

Sedan 2012 har företagen i Nores gjort gemensam sak i att distribuera Solvatten till människor som lever utan rent vatten. Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverantörskrav

Leverantören skall organisera och driva sin verksamhet så att existerande och framtida nationella och/eller internationella miljökrav tillfredsställs.

Leverantören skall på uppfordran framvisa dokumentation på verksamhetens miljöarbete. Alla varor skall vara märkta i enighet med Svenska och internationella miljöbestämmelser.

Leverantören måste följa Nores leverantörkrav

Leverantören skall även vara medlem i returordningen FTI. 

Svanen

www.svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. EU-Blomman är Europas gemensamma miljömärkning. Båda är frivilliga, positiva märkningar av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

Många av Nores medlemmar är Svanenmärkta varför Svanen är en viktig faktor när föreningen tecknar avtal med leverantörer.

Solvatten

Sedan 2012 har företagen i Nores gjort gemensam sak i att distribuera Solvatten till människor som lever utan rent vatten. Fram tills idag har samarbetet inneburit att cirka 30 000 människor blivit hjälpta i många år framöver. 

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus. Den rymmer 10 liter och är portabel och lätt att använda.

Genom att samarbeta med lokala hälsomyndigheter och hjälporganisationer når Solvattenbehållarna fram till människor som lever utan rent vatten på platser som t.ex Uganda och Kenya. 

För varje Solvattendunk så får en familj på 5-6 personer möjlighet att på egen hand rena sitt vatten.


Vattenrenaren Solvatten

  • Rent, varmt vatten (upp till 75°C)
  • En indikator visar när vattnet är rent
  • Ger upp till 40 liter per dag
  • Enkel att sköta och ta med
  • Inga filter som behöver bytas, inga batterier eller tillsatser behövs
  • Håller länge, (7-10 år)

https://solvatten.org/