Leverantörer

Nores har avtal med över sjuttio leverantörer med mycket starka avtalsvillkor. Vi har förhandlat fram extra bra villkor på våra volymartiklar som vi kallar Best Buy och har i tillägg en tilllräcklig sortimentsbredd för att tillfredställa mångfallet i medlemsmassan.  I tillägg till de stora märkesproducenterna samarbetar vi också med mindre lokala nischproducenter.

Bra avtalsvillkor och en bredd i sortimentet gör det enkelt att vara lojal mot avtalen.

Kategorier

  • {{ item }}